SineManage

SineManage Internet Leasedline อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด

SineManage Internet Leasedlineให้บริการบริหารจัดการโครงข่าย อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ที่รวดเร็วและดีที่สุด สื่อสารผ่านเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงรับ-ส่งสัญญาณ กับอุปกรณ์คู่สายแบบสายไฟเบอร์ออฟติด (Fiber Optic) ที่มีเสถียรภาพสูงสุด รองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย พร้อมรับประกันความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลากว่า 99.7% นอกจากนี้ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ประสานงานกลาง (Network Management Center) ที่ตรวจติดตามและแจ้งเตือนสถานะเครือข่ายผ่าน SMS/E-Mail ผ่านระบบ Incident Tracking และ Network Monitoring ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจเช็คสถานะและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

Internet Leaseline พร้อม Backup Link ผ่านต่างสื่อสัญญาณ หรือต่าง Provider
Fiber Optic ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Leasedline
คุณสมบัติทั่วไป SineManage Internet Leasedline
 • เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านคู่สาย Fiber Optic ที่มีเสถียรภาพสูง
 • สามารถรองรับ Bandwidth ที่สูง
 • สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน (End User) ในองค์กรที่มีปริมาณมาก
 • สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพสูง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้ความเร็วในการเชื่อมต่อและเสถียรภาพสูงสุด
 • มีความเป็นส่วนตัวของการใช้งานเครือข่าย ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ 1:1
 • ให้ Bandwidth ขารับ Download และขาส่ง Upload เท่ากัน
 • สามารถเพิ่มหรือขยาย Bandwidth ตามต้องการได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องเปลี่ยนคู่สายใหม่ ง่ายต่อการจัดการ
 • รับประกันความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • รับประกันการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องได้กว่า 99.7%
 • มีระบบเครือข่ายสำรอง (Backup Link) ให้ลูกค้าเรียกใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน ทั้ง ADSL หรือ FTTx หรือ Sattelite หรือ 3G
 • สามารถต่อตรงไปยัง International Internet Gateway ได้มากกว่า 176 Gbps และ Domestic Internet Gateway ได้มากกว่า 322 Gbps
 • มีระบบ Manage Router ที่จัดการควบคุมเส้นทางการเชื่อมต่อไปยัง Router ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดค่า Fix Global Internet IP Address ขั้นต่ำ 8 IP address ประโยชน์หลายด้าน เช่น ผู้ใช้งานสามารถสร้างSIP Server ส่วนตัว ทำให้สามารถติดต่อภายในองค์กรได้ฟรี ทั้งการโทรข้ามสาขา ข้ามประเทศ, สร้าง Mail Server เป็นของตัวเอง , สร้าง Web Server เป็นของตัวเอง เป็นต้น

SineManage Internet Leasedline ให้ Fix Global internet IP address เพิ่มความสามารถองค์กรในการติดตั้ง Server ต่างๆเป็นของตนเอง
ภาพ SineManage Internet Leasedline ให้ Fix Global internet IP address เพิ่มความสามารถองค์กรในการติดตั้ง Server ต่างๆเป็นของตนเอง

บริการเสริมเพิ่มเติม
 • Link Redundancy เพิ่มความสามารถการเชื่อมต่อ ที่ช่วยเพิ่ม จำนวนช่องทางการเชื่อมต่อ Internet Access ทั้งแบบ International Internet Gateway และ Domestic Internet Gateway และ Media Provider มากกว่า 2 เส้นทางแบบ Redundancy Link เพื่อลดความเสี่ยงจากการ Downtime และใช้ประโยชน์ Link ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
Link Redundancy ช่วยลดความเสี่ยงการ downtime
Link Redundancy ช่วยลดความเสี่ยงการ downtime ทำให้มี 2 เส้นทาง ของ Cable, Media, Link International internet gateways, Link Domestic internet Gateways
Manage Router ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ช่วยบริหารเส้นทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Manage Router ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ช่วยบริหารเส้นทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Network Management Center ศูนย์ประสานงานกลาง ในการติดตามข้อมูลและเก็บสถิติของการใช้งาน (Network Monitoring) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอาทิ

 • ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 • วางแผน แก้ไขปัญหา กรณีระบบขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานของแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Server เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานข้อมูลต่างๆ บนเครื่อง Server ได้ตลอดเวลา ด้วยระบบ Incident Tracking Management ช่วยเรื่องการติดตามปัญหา และลูกค้าสามารถเข้าไปดู หรือติดตามปัญหาได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบการทำงาน สถานะการเชื่อมต่อ และรายงานแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทันทีที่การเชื่อมต่อขัดข้อง หรืออุปกรณ์มีความผิดปกติ ผ่าน SMS / E-Mail ทุกครั้ง
 • บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router/Modem ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Onsite Services ในการช่วยเหลือ ติดตาม ดำเนินการแก้ไขระบบขัดข้องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
 • สามารถซ่อม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ 4 ชั่วโมง - 1 วันถัดไป
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานได้ผ่าน Webbase ด้วยระบบ MRTG ที่จะแสดงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน Upload/Download เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานข้อมูลต่างๆ บนเครื่อง Server ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานย้อนหล้งได้ทั้งแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
SineManage บริหารจัดการโดย Network Management Center พร้อมระบบ Network Monitoring ผ่าน SMS/E-Mail
SineManage บริหารจัดการโดย Network Management Center พร้อมระบบ Network Monitoring ผ่าน SMS/E-Mail