SineManage

SineManageออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา จัดการระบบเครือข่ายLANภายในองค์กร

บริการจัดการ ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายLANCabling และจำหน่ายอุปกรณ์ Network โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายอย่างมีระบบยิ่งขึ้น

Network Management Center
Network Management Center

บริการของ SineManage


Network Management Centerศูนย์ประสานงานกลาง ให้คำปรึกษา วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว โดยทีมผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน