SineManage

SineManageบริการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ Router หลากหลายที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบจาก Network Engineer ช่วยในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ผสานรวมเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพCisco 3900 Series Integrated Services Router
Cisco 3900 Series Integrated Services Router
 • ให้บริการสื่อแบบโต้ตอบที่ปรับขยายได้ รวมถึง TelePresence
 • เหมาะสำหรับการปรับใช้ระดับสูงที่ต้องการความต่อเนื่องของธุรกิจและการประสานการทำงานร่วมกัน
 • เมนบอร์ดที่อัพเกรดได้ในภาคสนาม, ประสิทธิภาพ WAN ระดับความเร็วแบบวงจร 350 Mbps
 • ฟอร์มแฟคเตอร์แบบโมดูล 3 RU
Cisco 2900 Series Integrated Services Router
Cisco 2900 Series Integrated Services Router
 • ให้บริการสื่อเชิงโต้ตอบและการจำลองเสมือนบริการ
 • เหมาะสำหรับการปรับใช้ระดับกลางที่ต้องการความคล่องตัวของธุรกิจและการประสานการทำงานร่วมกัน
 • ประสิทธิภาพ WAN ความเร็วระดับวงจรสูงสุด 75 Mbps พร้อมบริการหลากหลาย
 • ฟอร์มแฟคเตอร์แบบโมดูล 1-2 RU
Cisco 1900 Series Integrated Services Router
Cisco 2900 Series Integrated Services Router
 • โซลูชั่นระดับเริ่มต้น ให้ความปลอดภัยสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน WAN
 • เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดย่อมที่ต้องการความยืดหยุ่นแบบโมดูล
 • ประสิทธิภาพแบบความเร็ววงจรสูงถึง 25 Mbps พร้อมบริการควบคู่กัน
 • ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดสก์ท็อป
Cisco 800 Series Integrated Services Router
Cisco 800 Series Integrated Services Router
 • มีการเชื่อมต่อ WAN ที่ปลอดภัย พร้อมฟอร์มแฟคเตอร์สำหรับเดสก์ทอป
 • เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็กและผู้ที่ทำงานนอกสำนักงาน
 • ประสิทธิภาพความเร็วระดับเดียวกับระบบใช้สาย พร้อมบริการข้อมูลที่ปลอดภัย
 • จุดเข้าใช้งาน 802.11n ที่เลือกได้จากโรงงานและตัวเลือก 3G WAN
CiscoASR 1000 Series Aggregation Services Router
CiscoASR 1000 Series Aggregation Services Router
 • ประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม พร้อมความสามารถด้านบริการและความเชื่อถือได้
 • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับ WAN, เอดจ์อินเทอร์เน็ต และการรวมระบบ WAN
 • ให้ความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพสูง และให้บริการแบบรวดเร็วทันใจ
 • ขยายเครือข่ายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับระบบคลาวด์
Cisco7200 Series Router
Cisco7200 Series Router
 • รองรับข้อกำหนดด้านการใช้งาน ประสิทธิภาพ และบริการ
 • เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้การรับ-ส่งข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ
 • ให้ความคุ้มค่าสูงและมีความหลากหลายในรูปทรงกะทัดรัด
 • ประสิทธิภาพของคุณภาพการบริการ (QoS) ที่ได้รับรางวัล
CiscoASR 9000 Series Aggregation Services Router
CiscoASR 9000 Series Aggregation Services Router
 • ให้บริการวิดีโอที่ไม่หยุดชะงัก พร้อมความสามารถในการขยายที่ดีขึ้น และลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมา
 • เหมาะสำหรับผู้ให้บริการไวร์ไลน์ที่ให้บริการสำหรับที่พักอาศัยและธุรกิจ
 • สามารถปรับขยายได้ถึง 6.4 Tbpsต่อระบบ พร้อมด้วยการระบบที่ครอบคลุม
 • ให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมข้อมูลเชิงวิเคราะห์ระดับแอพพลิเคชั่น
Cisco XR 12000 Series Router
Cisco XR 12000 Series Router
 • ขยายการจำลองระบบเสมือนจริงที่ปลอดภัยสูงและการให้บริการที่รวมในระบบ
 • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ
 • มี Cisco I-Flex (PDF - 677 KB) ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของบริการเสียง วิดีโอ และข้อมูล
 • ช่วยให้ระบบทำงานได้ต่อเนื่องและรองรับหลายบริการ
Cisco7600 Series Router
Cisco7600 Series Router
 • เราเตอร์เอดจ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่พร้อมใช้งานในระดับผู้ให้บริการ
 • เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่จัดหาบริการให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ
 • ให้ประสิทธิภาพสูงระดับ 720 Gbpsในหนึ่งแชสซี
 • มีฟอร์มแฟคเตอร์ให้เลือกตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานสูง