SineManage

SineManage VPN เชื่อมโยง Network ระหว่างสาขา

 บริการ SineManage VPN (Virtual private Network) เป็นบริการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล (Link Network) ในแบบ WAN ระหว่างสาขากับ Data Center สำนักงานใหญ่ และ LAN ของสาขาต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหากันได้ และมีระบบรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง โดยทีมงานมืออาชีพ


 Network Diagram โครงข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสำนักงานสาขา
ภาพ Network Diagram โครงข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสำนักงานสาขา

คุณสมบัติ SineManage VPN


 • สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ผ่าน VPN ได้ทั่วประเทศ
 • สามารถบริหารจัดการเครือข่ายให้เป็นระบบ (Network Management Service)
 • สามารถบริหารโครงข่ายที่อยู่ห่างไกล ทั้งในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
 • สามารถเรียกหาข้อมูลและติดต่อระหว่างสาขาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (Point to Point)
 • สามารถทำให้ LAN ของสาขาต่างๆ เชื่อมโยงหากันได้
 • สามารถใช้งาน Application ข้ามสาขา ได้ทันที โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาขา สามารถมองเห็นหรือใช้งานกับเครื่องเซฟเวอร์ ที่สำนักงานใหญ่ (Data Center)
 • สามารถใช้งานภายใน เช่น Share Driver ข้ามสาขา Share Printer ข้ามสาขาได้
 • เชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะภายในองค์กร ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในสาขาต่างๆ ที่เชื่อมต่อ VPN
 • สามารถใช้งาน Application ภายใน ระหว่างสาขา ด้วยระบบ SineManage VPN
 • ลดปัญหาระยะเวลา Network Downtime
 • มีระบบการรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง ผ่านการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ตามมาตรฐาน 3DES
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ระหว่างสาขา
 • ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียเวลาการทำงานของผู้ใช้งาน (End User)

SineManage VPN วางระบบ VPN เพื่อเชื่อมเครือข่ายระหว่างสาขา พร้อมดูแล ด้วย Network Management Center
ภาพ Network Diagram ของ SineManage VPN

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม


 • สามารถเลือกการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพขึ้นได้โดยการทำ Link Redundancy ที่ช่วยสร้าง Network Available ได้ถึง 100%
 • สามารถจัดการและจำกัดระบบการใช้งาน (Network Policy) ของแต่ละสาขาได้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและความผิดพลาดจากการใช้งานที่ผิดวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจัดการและควบคุมสิทธิการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครื่องที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผ่านระบบการจัดการ Branch DHCP แบบ Fix MAC Address จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ได้

SineManage VPN ทำ Nework Redundancy ผ่านสอง Provider
ภาพ Network Redundancy ของ SineManage VPN

SineManage VPN ช่วยกำหนด Policy ของ Network ควบคุมการใช้เครือข่ายของสาขา
ภาพ Network Policy สำหรับ SineManage VPN
SineManage VPN กำหนด MAC address ที่จะมาใช้งาน
ภาพการจ่าย DHCP สำหรับสำนักงานสาขาของ SineManage VPN

Network Management Center ศูนย์ประสานงานกลาง ในการติดตามข้อมูลและเก็บสถิติของการใช้งาน (Network Monitoring) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอาทิ

 • ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 • วางแผน แก้ไขปัญหา กรณีระบบขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานของแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Server เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานข้อมูลต่างๆ บนเครื่อง Server ได้ตลอดเวลา ด้วยระบบ Incident Tracking Management ช่วยเรื่องการติดตามปัญหา และลูกค้าสามารถเข้าไปดู หรือติดตามปัญหาได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบการทำงาน สถานะการเชื่อมต่อ และรายงานแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทันทีที่การเชื่อมต่อขัดข้อง หรืออุปกรณ์มีความผิดปกติ ผ่าน SMS / E-Mail ทุกครั้ง
 • บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router/Modem ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Onsite Services ในการช่วยเหลือ ติดตาม ดำเนินการแก้ไขระบบขัดข้องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
 • ซ่อม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ 4 ชั่วโมง - 1 วันถัดไป
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานได้ผ่าน Webbase ด้วยระบบ MRTG ที่จะแสดงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน Upload/Download เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานข้อมูลต่างๆ บนเครื่อง Server ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานย้อนหล้งได้ทั้งแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
SineManage VPN มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS Alert และ E-Mail Alert ที่บริหารเครือข่ายโดย Network Management Center
ภาพ Network Monitor และ Network Management Center ของ SineManage VPN

SineManage VPN รองรับกับการใช้งานที่หลากหลาย

 1. Share Drive/Share Printer ข้ามสาขา
 2. ERP, Database ต่างๆ, Client-Server
 3. Remote Desktop
 4. Thin Client
 5. POS
 6. Video Conference, VOIP
 7. CCTV Online
 8. WiFi Hotspot
 9. Internet Access ที่สำนักงานสาขา
 10. อื่นๆ มากมาย
SineManage VPN ช่วยเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูล การใช้ Application ระหว่างสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SineManage VPN รองรับกับการใช้งานที่หลากหลาย

SineManageVPN เชื่อมต่อเครือข่ายต่างสาขา โดยรองรับทุกรูปแบบสื่อสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 1. Internet Leasedline
 2. ADSL
 3. G.SHDSL
 4. GPRS/EDGE/3G
 5. FTTx
 6. WiFi Hotspot
 7. Dial-up

SineManage VPN สามารถรองรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Provider) ครอบคลุมทุกเครือข่าย

SineManage VPN รองรับได้หลากหลาย Network Service Provider