SineManage

 • slide
  slide
 • slide
  slide
 • slide
  slide
 • slide
  slide
 • slide
  slide
 • slide
  slide

บริการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขา – Multibranch Network Services

SineManage VPN

SineManage PrivateLink

SineManage Leasedline

SineManage WAN

Network Monitor

บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อ และแจ้งเตือนทันที ที่การเชื่อมต่อผิดปกติ ผ่าน SMS/E-Mail

Network Management Center

1. ทำหน้าที่เฝ้าระวัง แก้ไข ป้องกัน การเชื่อมต่อ ตลอดเวลา
2. รวมทั้งยังเป็นศูนย์ประสานงานให้กับลูกค้า

Multi Provider-ISP

สามารถเลือก Provider ได้มากกว่าหนึ่งราย ด้วยความเชี่ยวชาญ เราช่วยวิเคราะห์การเลือก Provider ในแต่ละพื้นที่

Link Redundancy And Backup

บริการต่างๆ สามารถให้เราออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้มากกว่า 1 เส้นทางใน Mode backup หรือให้การเชื่อมต่อไปยังเส้นทางที่ 2,3

Network Solutions

บริการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อศักยภาพ ประโยชน์ใช้งาน ด้วย Network Solution ให้กับธุรกิจหรือองค์กร

Media Lastmile

ไม่ได้จำกัดสื่อสัญญาณ เช่น Leasedline, MPLS, ADSL, G.SHDSL, 3G/EDGE, WiNET, IPSTAR, etc

วางระบบเครือข่าย – Network Application

วางระบบ Network ช่วยบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษา LAN

บริการจัดการ ติดตั้ง วางระบบเครือข่าย LAN Cabling และจำหน่ายอุปกรณ์ Network โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายอย่างมีระบบยิ่งขึ้น


WiFi Hotspot ช่วยให้เชื่อมต่อได้อย่างอิสระ แบบไร้สาย  

บริการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ WiFiHotspot เพื่อเพิ่มช่องทางการต่อเชื่อมกับเครือข่ายและรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน หน่วยงานต่างๆ สำนักงาน หรือแม้แต่ที่พักอาศัยส่วนตัว

SECURITY ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ตัวช่วย Firewall และระบบProxy ช่วยกลั่นกรองพร้อมป้องกันเครือข่ายจากการสื่อสาร โปรแกรม หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตVOIP โทรฟรีระหว่างสาขา แบบไร้ขีดจำกัด

SineManageVOIP บริการจัดการเครือข่ายระบบโทรศัพท์สำหรับติดต่อภายในองค์กรและระหว่างสาขาได้ฟรี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, Private Network, WAN, MPLS, VPNให้สามารถโทรจากเครื่องโทรศัพท์หรือจากมือถือจากทั้งในและต่างประเทศไปยังสำนักงานสาขาต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


Network Solution

Muti Branch Network Connection

ทำระบบเครือข่ายระหว่างสาขา ทั่วประเทศ (WAN)

Select
Multi link for Private Link

ระบบเครือข่ายแบบ Private Link แบบ Multi Link ช่วยเพิ่ม Uptime

Select
Backup Link for site to Multi site

ระบบBackup Link สำหรับ เครือข่ายระหว่างสาขา

Select
corporate Internet Access

Internet Access สำหรับองค์กร ที่มี User จำนวนมากๆ

Select
Multi Link Internet Access

ระบบ Multi Link สำหรับ Internet Access

Select
Lows Cost Branch online business

สร้างเครือข่าย Network ระหว่างสาขาแบบประหยัด สำหรับธุรกิจ

Select
Online Data between branch

ส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสาขา ได้ง่ายๆ

Select
WAN

ระบบ WAN ระหว่างสาขา

Select
วางระบบ Network

ระบบสำหรับเครือข่าย Network ภายใน

Select

Multi Branch

ธุรกิจหรือองค์กร ที่มีหลายสาขา มีโกดังสินค้าอยู่ต่างสถานที่กัน มีสำนักงานหลายแห่ง มีโรงงานตามสถานที่ต่างกัน ย่อมมีอุปสรรค์ในการบริหารจัดการ ที่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการมีระบบออนไลน์ร่วมกัน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายหากัน

Online Business

ระบบออนไลน์ระหว่างสาขา ช่วย ผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่สามารถรับรู้สถานะต่างๆ ของสาขาได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของสาขา

WAN – VPN, PrivateLink

การเชื่อมโยงเครือข่ายหากัน เพื่อให้สามารถใช้งาน Application ร่วมกัน ทำให้สาขาที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถรวมกันเป็นเหนึ่งในเรื่องของการจัดการ รวมกันเป็นหนึ่งในเรื่องของข้อมูล การรวมกันนี้ครอบคลุมในทุกๆเรื่อง Application Software ระบบสื่อสารต่างๆเช่น โทรหากันผ่าน VOIP ระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ระบบ E-Mail, Chat หรือระบบสื่อสารอื่นๆมากมาย

VOIP

โทรฟรีหากัน ระหว่างสาขา เรื่องง่ายๆที่จัดการได้สำหรับธุรกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย และโทรได้ไม่อั้น

Video Conference

ระบบประชุมทางไกล แบบหลายๆจุดพร้อมๆกัน ใช้สำหรับธุรกิจ หรือเลือกใช้กับระบบห้องประชุม ที่มีผู้ร่วมประชุมหลายคน สามารถต่อออกจอทีวี LED ได้

LAN

LAN คือ ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน โดยใช้สาย LAN เชื่อมตอระหว่างคอมพิวเตอร์ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ไปยัง Switch ทำให้ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อหากันได้

WAN

WAN คือ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสถานที่ ทำให้ระหว่างสถานที่สามารถรับส่งข้อมูลหากันได้เสมือนอยู่ที่เดียวกัน

MPLS

MPLS ย่อมาจาก Multiprotocol Label Switching สามารถช่วยการต่อเชื่อมระหว่างสำนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูง เป็นการเชื่อมต่อที่ดีเป็นอันดับต้นๆของผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก อีกทั้งยังรองรับการใช้งาน Application ได้หลากหลาย

Firewall

Firewall คือระบบที่ป้องกันเครือข่ายของสองเครือข่าย ป้องการเครือข่าย LAN จากเครือข่าย Internet และเป็นระบบที่บังคับใช้นโยบาย และ ควบคุมการเข้าถึงของการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย กำหนดว่าใคร (Source) ไปที่ไหน (Destination) ด้วยบริการอะไร (Service/Port)